Utskrift
Detaljer: | Publisert 20. oktober 2014

Veiledning omfatter konkrete tips til eiere som ikke når sine mål på forskjellige områder. Rådgivning gis hundeeiere med de fleste raser og baserer seg på informasjon fra hundeeier og observasjon av ekvipasjen. Det er pr. 21.09.15 ikke anledning til å trene med fugl.

Man kan bestille èn enkelt økt eller 3 økter. Priser henholdsvis kr. 600,- og kr. 1500,-. Hver økt er ca 1 1/2 time. Kurssted er Hamar, nærmere info ved bestilling.

Det er ikke planer om å arrangere kurs i egen regi, men det er mulig å leie meg inn som instruktør.