Veiledning omfatter konkrete tips til eiere som ikke når sine mål på forskjellige områder. Rådgivning gis hundeeiere med de fleste raser og baserer seg på informasjon fra hundeeier og observasjon av ekvipasjen. Det er pr. d.d. ikke anledning til å trene med fugl.

Man kan bestille èn enkelt økt eller 3 økter. Priser henholdsvis kr. 600,- og kr. 1500,-. Hver økt er ca 1 1/2 time. Kurssted er Hamar, nærmere bestemt på telefon.

Det er ikke planer om å arrangere kurs i egen regi, men det er mulig å leie meg inn som instruktør.

Oppdrett og salg

Oppdrett av fuglehunder og salg er for tiden ikke aktuelt, men det blir lagt ut info om dette hvis det er aktuelt.

Les mer…

Hunder og premier

Rotveltas hunder har deltatt i konkurranser siden forrige århundre og hentet mange utmerkelser.

Les mer…

Veiledning og kurs

Kennel Rotvelta har lang erfaring med hunder og tilbyr veiledning og rådgiving for de fleste raser.

Les mer…